Övrig Verksamhet

 • Bouppteckningar och Arvskiften
 • Testamenten
 • Gåvo och Generationskiften
 • Fastighetsregleringar o Fastighetsklyvningar
 • Servituts och Nyttjanderättsavtal
 • Anbuds,Arrende och Hyresavtal
 • Fastighets- och Egendomsvärderingar
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Äktenskapsskillnader
 • Bodelningar
 • Interna och Officiella Auktioner m.m