Företaget

Olle Silverehn tog över verksamheten efter sin far Arvid Silverehn år 1975 samt startade upp ett kedjeanknutet mäklarföretag i Munkedal 1980 tillsammans med frun Ingegerd – och har sedan dess genomfört över 5.000 fastighetsöverlåtelser. I sin verksamhet arbetar Olle Silverehn med försäljning av villor, fritidshus, jord- och skogsfastigheter i Munkedal och angränsande kommuner. Genom åren har det även knutits mycket goda kontakter, vilka också genererat affärer med köpare utanför landets gränser bl.a. i Norge, Tyskland, Belgien och England. Dessutom omfattande uppdrag för genomförande av generationsskiften av fastigheter, auktioner, ekonomisk planering, boutredningar, arvskiften med alla därtill hörande handlingar.

viktigaste är utan tvekan kvalité i affären, med en god ekonomisk planering såväl i nutid som framtid för köparen resp. säljaren. Ett starkt kort för en mäklare är att vara kunnig inom familjerätt och arvsrätt, vilket i alla sammanhang är viktigt att informera om i samband med överlåtelse av fast egendom. Silverehn.se Fastighetsbyrå drivs i ett bland de äldsta husen i centrala Munkedal, byggt år 1904 samt med adress Stationsvägen 18 i Munkedal

 

 

 

 

Att ha uppfyllt gamla kunders förväntningar, ligger i att åter träffa gamla som nya kunder.