Efterlyses Gård

Efterlyser större gård för utlandssvensk takpris ca 10 Miljoner.

Slide 1

Din Mäklare

Fastighetsaffärer för Ditt bästa

Slide 2

Över 5000 fastighetsöverlåtelse

Vår erfarenhet -din trygghet

Slide 3

Utländska spekulanter

Rikstäckande, även med länkar till Norge, Holland, Danmark, Tyskland

Slide 4
Vi har lång erfarenhet av fastighetsförmeding, jämte stor lokalkännedom i mellersta Bohuslän med ett betydligt
kontaktnät. Vi gör också affärer med kunder från Tyskland, England, Belgien, Norge m.fl
Allt detta borgar för att Du som kund skall kunna känna Dig trygg i Ditt kanske livs största affär.